menu

Walne Zebranie Członków
2017/02/14

22 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego. Na zebraniu tym podsumowano całą kadencję ustępującego Zarządu. Wybrano także nowe władze towarzystwa w osobach:
Prezes - Łukasz Sędłak
Sekretarz - Maciej Pawiński
Skarbnik - Łukasz Nochowicz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Paweł Kościów
Z-ca - Piotr Kościów
Członek - Hubert Rewoliński

Wybranym władzom życzymy wielu ciekawych pomysłów, dużej inicjatywy i determinacji.
 

idź do aktualności